Ενέργεια

Είναι μία "φυσική μορφή ενέργειας" και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε χωρίς πολλή επεξεργασία για κατανάλωση στις κατοικίες, στις βιομηχανίες και σε χώρους εμπορίου. Συνιστά ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο λόγω της καθαρότητας κατά την καύση του και της διαθεσιμότητας σε μεγάλες ποσότητες στον τελικό χρήστη.