Η εταιρεία μας

Η Εταιρία AERIODYNAMIKI δραστηριοποιείτε στην εφαρμογή ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων Θέρμανσης, Κλιματισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ιδρύθηκε το 2004 από τον Σαλαμπασίδη Λεωνίδα με έδρα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης στην οδό Νικόλαου Πλαστήρα 21.

Η Εταιρία μας είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος με πλήρη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προϊόντων Nova Florida (Fodital Group).

 

 

Οι δραστηριότητές της εταιρείας μας απο την έναρξη της δραστηριοποίησής της σχετίζονται με:

 1. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
 2. Εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές
 3. Εργασίες κατασκευής συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και υδραυλικών εγκαταστάσεων
 4. Ανακαινίσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων

Το υπαλληλικό δυναμικό που ασχολείται με την εκτέλεση των εγκαταστάσεων αποτελείται από:

 1. Τεχνίτες αερίων καυσίμων
 2. Βοηθούς τεχνικού αερίων καυσίμων
 3. Υδραυλικούς και θερμοϋδραυλικούς

Κάθε συνεργείο διαθέτει για τις μετακινήσεις του δικό του επαγγελματικό όχημα και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα για τη φύση των έργων που εκτελεί εργαλεία.
Όλες οι εργασίες εκτελούνται βάσει των ισχυόντων νόμων και/ή προδιαγραφών. Για κάθε κατασκευή εκτελείται μελέτη που περιλαμβάνει την όδευση, διαστασιολόγηση και το είδος και τύπο των απαιτούμενων υλικών.

Ο ποιοτικός έλεγχος των έργων πραγματοποιείται βάσει του σχετικού εγχειριδίου ποιότητας, και ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 1. Οπτικό έλεγχο των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο
 2. Έλεγχο των πιστοποιητικών καταλληλότητας των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο
 3. Οπτικό έλεγχο της κατασκευής και συμφωνία της με τη σχετική μελέτη
 4. Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας των κατασκευασμένων δικτύων.