Κυμαινόμενη Θερμοκρασία


Με τη βοήθεια εξωτερικού αισθητηρίου (κατόπιν ζήτησης) ο λέβητας PICTOR DUAL LINE ρυθμίζει τη θερμοκρασία θέρμανσης σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας περιορισμένη κατανάλωση.

 

 

 

Εξωτερικό αισθητήριο
(κατόπιν ζήτησης)

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ