Συντηρήσεις

Είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται από επαγγελματίες αδειούχους τεχνικούς ορισμένες παρεμβάσεις συντήρησης των συσκευών που τροφοδοτούνται με Φυσικό Αέριο τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

Ιδιαιτέρως επιβάλλονται:

  • Ο προσεκτικός καθαρισμός των καυστήρων και ενδεχομένως η ρύθμισή τους για την εξασφάλιση της καλής καύσης.
  • Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων/διατάξεων ασφαλείας, προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο διαρροών αερίου σε περίπτωση που η φλόγα των εστιών σβήσει παρά τη θέλησή μας.
  • Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των επιφανειών αερισμού και των συστημάτων αποβολής των αερίων της καύσης.

Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να ανατίθενται και να πραγματοποιούνται από έναν επαγγελματία αδειούχο τεχνικό εγκατάστασης: μόνο μια αποτελεσματική εγκατάσταση είναι μια ασφαλής εγκατάσταση.

68% - 80% Οικονομία

Οι αντλίες θερμότητας DELONGHI δεν παράγουν θερμότητα καίγοντας κάποιο ορυκτό καύσιμο, αλλά λαμβάνουν το 75% δωρεάν από τον αέρα ή το έδαφος. Έτσι, αποτελούν το πλέον οικονομικό σύστημα θέρμανσης που υπάρχει σήμερα.